Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2017

heroine88
16:32
9632 c213 500
Reposted fromMahiaslSan MahiaslSan viaczleksobotni czleksobotni
heroine88
16:32
Reposted frombluuu bluuu viatojestpojebane tojestpojebane
heroine88
16:31
8822 a044 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasohard sohard
heroine88
16:30
Reposted fromFlau Flau viasohard sohard

January 01 2017

heroine88
17:32
Reposted fromFlau Flau viapulperybka pulperybka
heroine88
17:30
1497 61b2
Reposted fromorelh orelh viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
heroine88
17:29
0608 3d81
Reposted fromretro-girl retro-girl viahepi hepi

December 31 2016

heroine88
09:59
tumblr_oigib3NvVP1qi45wno1_500

Dubrovnik, Croatia.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoll oll
heroine88
09:57
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
heroine88
09:56
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie poświęcę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować.Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem,hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, też w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— Meryl Streep
Reposted frommhsa mhsa viaoll oll

December 22 2016

heroine88
20:49
5473 829f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoll oll
heroine88
20:47
3074 c5f9 500
Reposted fromowca owca viasohard sohard
20:46
3511 61a9 500
Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viahaber haber
heroine88
20:46
Reposted fromdoener doener viahaber haber
heroine88
20:46
1062 61df 500
Reposted frombudas budas viahaber haber
heroine88
20:44
3412 eec4
Reposted fromlip lip viaoll oll
20:43
4154 a0d3 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaoll oll
heroine88
20:40
5226 bd3e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
heroine88
20:34
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
heroine88
20:31
Reposted fromactionkeks actionkeks viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl