Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2016

heroine88
21:10
2761 38b2 500
Reposted fromkelu kelu via66th 66th
heroine88
21:07
3930 a4e1 500
Reposted fromthinredline thinredline
heroine88
21:01
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
heroine88
20:56
17:48
heroine88
17:47
Reposted fromSpecies5618 Species5618 via66th 66th
heroine88
17:38
4524 3e97 500
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales
heroine88
17:33
9038 17a1 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viakfiati kfiati
heroine88
17:33
5814 fcbf
Reposted fromorety orety viakfiati kfiati

October 07 2016

heroine88
18:30

„1. Czy to dobrze, że kobieta nie jest własnością ojca, męża, brata i może sama podejmować decyzje dotyczące jej życia?

2. Czy jesteś za tym, by kobieta mogła wejść do kawiarni z pomalowanymi na czerwono ustami?

3. Czy to dobrze, że w 1915 roku kobiety zostały dopuszczone do studiowania prawa na Uniwersytecie Warszawskim?

4. Czy to dobrze, że w 1925 roku pierwsza polska prawniczka została przyjęta do Adwokatury Warszawskiej?

5. Czy uważasz, że nikt nie ma prawa dotykać Cię bez Twojej zgody ani robić cokolwiek, na co nie masz ochoty?

6. Czy uważasz, że kobieta powinna czuć się bezpiecznie w swoim domu, na ulicy, w pracy - i że to mężczyźni powinni być w pierwszej kolejności uczeni, by nie stosować przemocy i nie gwałcić a nie kobiety pouczane, by "nie prowokowały"?

7. Czy to dobrze, że stara panna nie musi iść już do klasztoru, żeby pozbyć się wstydu, że „nikt jej nie chciał”?

8. Czy to dobrze, że grupa kobiet z parasolkami 28.11.1918 r. waliła w drzwi willi Piłsudskiego, czym zmusiły go do natychmiastowego podpisania tymczasowego dekretu o prawach wyborczych dla Polek?

9. Czy uważasz, że kobieta, która pracuje na tym samym stanowisku, co mężczyzna i posiada te same kompetencje powinna być równo wynagradzana?

10. Czy to dobrze, że powiedzenie „Najlepsi przyjaciele człowieka to pies i kobieta” jest uważane za obciachowe, poniżające i niedopuszczalne?

Jeśli na każde z tych pytań odpowiedziałaś „tak”, nie chcę Cię martwić, ale jesteś feministką. Wszystkie te prawa kobiet zostały osiągnięte dzięki feminizmowi.

Dowcip "Feminizm kończy się wtedy, gdy trzeba wnieść lodówkę na 4 piętro" jest dowcipem, który może śmieszyć tylko głupiego. Przepraszam, może śmieszyć tylko kogoś, kto nie ma pojęcia, czym feminizm jest. Nie chodzi o to, żeby mieć siłę taką jak mężczyźni. Feminizm nie oznacza, że kobieta i mężczyzna są tacy sami. Chodzi o równość wobec prawa i możliwości społecznych. Feministki mówią: tak, różnimy się. Ale te różnice nie mogą być usprawiedliwieniem dla żadnej formy dyskryminacji w żadnej sferze życia.

Inaczej: w feminizmie chodzi o to, że brak penisa nie może wpływać na brak praw.

Posiadacz penisa nie rodzi się lepszy od kogoś, kto go nie posiada”

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromgosienia gosienia vialissie lissie
heroine88
18:28
7565 090e
Reposted fromkfiati kfiati viamarghot marghot
heroine88
18:28
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie. 
heroine88
17:43
9067 c13c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaeffigy effigy
heroine88
17:43
0372 3ca1
Reposted fromlumpy lumpy viaeffigy effigy
heroine88
17:42
5086 ca00
heroine88
17:15
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadepth depth
heroine88
17:15
1840 878e 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viadepth depth
heroine88
17:10
8565 c281 500
Reposted fromfungi fungi viaawakened awakened
heroine88
17:09
1085 9209
Reposted frommrautyna mrautyna viaawakened awakened
heroine88
17:08
Reposted fromdepobru depobru viaambiwalencja ambiwalencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl